Bevestiging niet bijhouden klikgedrag

Departementale Ondernemingsraad

Dit is een bevestiging dat je niet wilt dat je klikgedrag bijgehouden wordt.

Standaard staat de nieuwsbrief op klikgegevens bijhouden. Door middel hiervan kunnen wij namelijk zorgen dat de content van de nieuwsbrief steeds meer wordt afgestemd op de voorkeur van nieuwsbrief lezers.

Je hebt ervoor gekozen dat je klikgedrag niet bijgehouden wordt. Wij borgen dit door je in een aparte "disallow right to track" lijst te plaatsen.

Mocht je toch nog vragen hebben dan kun je een mail sturen naar DOR@minienw.nl

Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag | Postbus, 20901, 2500 EX Den Haag